Vil du ta kontakt? Vil du sende oss en melding?

I denne delen kan du kontakte oss, fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Hvis du kontakter oss fordi du har problemer med en megler eller et investeringsselskap, vennligst fortell oss navnet på selskapet, og dets nettside, og forklar hva som har skjedd med deg, hvis du har hatt problemer. Du kan også fortelle oss informasjon som navn på personer du har hatt kontakt med, telefonnumre, e-post.

HUSK: hvis du har hatt problemer med en megler eller et investeringsselskap, fortell oss i det minste navnet og nettsiden til selskapet. 

 
Kontaktskjema Demo